020 422 08 05 | 010 210 70 95 info@goedwerkfoundation.nl

Voor mensen die terugkeren naar Ethiopië kunnen wij extra begeleiding en ondersteuning bieden. De oprichter van Goedwerk Foundation en nog een collega komen zelf uit Ethiopië. Zij hebben in Ethiopië nog altijd nauwe contacten en reizen regelmatig op en neer. Ook hebben we in Ethiopië een partnerorganisatie waarmee we een warm contact onderhouden. We vinden het uitermate belangrijk dat er een warme overdracht plaatsvindt en er grote betrokkenheid is per terugkeerder. Op deze wijze bieden we een succesvolle en duurzame terugkeer.

Wat bieden wij in Nederland:

 • Volledige begeleiding in de eigen (Amhaars) taal
 • Persoonlijke aandacht en een luisterend oor!
 • Informatie en advies gesprekken
 • Counseling en coaching gesprekken
 • Hulp bij het verkrijgen van bron- en reisdocumenten
 • Praktische hulpverlening (regelen/bezoeken afspraken arts/psycholoog, plan maken voor de toekomst)
 • Het onderhouden van contacten met ambassades en consulaten
 • Training en traject naar behoeve vreemdeling: eigen onderneming opzetten, hulp bij het zoeken van een baan,
  beroepsgerichte training of het aanschaffen van materialen om een nieuw bestaan op te bouwen
 • Financiële bijdrage bij terugkeer
 • Vliegticket naar Ethiopië
 • Bemiddeling tussen contacten in Ethiopië en met partner
 • Onderzoek en afstemming met onze partner in Ethiopië wat medische/psychische zaken betreft
 • Bemiddeling en afstemming met partnerorganisatie in Ethiopië over huisvesting

Wat bieden wij in Ethiopië:

 

 • Ophaalservice van het vliegveld door onze partner
 • Eerste opvang na aankomst in Ethiopië
 • Coaching en begeleidingsgesprekken
 • Individuele begeleiding bij doorstroom naar de arbeidsmarkt
 • Afstemming en informatie inwinning wat betreft medische en psychische zaken (te denken valt aan
  zorgverzekering en zorgkosten)
 • Afstemming en informatie inwinnen wat betreft juridische en praktische zaken (te denken valt aan het
  regelen van de juiste documenten als paspoorten en rijbewijzen)

Voor mensen die terugkeren naar Irak kunnen wij extra begeleiding en zorg bieden. Een van onze collega’s komt zelf uit Irak en spreekt Arabisch. Daarnaast hebben wij in Irak een partnerorganisatie waarmee we een warm contact onderhouden. Door deze nauwe samenwerking kunnen wij de mensen ook na terugkeer in Irak begeleiden.

 Wat bieden wij in Nederland:

 • Volledige begeleiding in de eigen (Arabische) taal
 • Persoonlijke aandacht en een luisterend oor!
 • Informatie en advies gesprekken
 • Counseling en coaching gesprekken
 • Hulp bij het verkrijgen van reisdocumenten
 • Praktische hulpverlening (regelen/bezoeken afspraken arts/psycholoog, plan maken voor de toekomst)
 • Het onderhouden van contacten met ambassades en consulaten
 • Training en traject naar behoeve vreemdeling: eigen onderneming opzetten, hulp bij het zoeken van een baan, beroepsgerichte training of het aanschaffen van materialen om een nieuw bestaan op te bouwen
 • Financiële bijdrage bij terugkeer
 • Vliegticket naar Irak
 • Bemiddeling tussen contacten en onze partner in Irak
 • Onderzoek en afstemming met onze partner in Irak wat medische/psychische zaken betreft
 • Bemiddeling en afstemming met partnerorganisatie in Irak over huisvesting

 Wat bieden wij in Irak:

 • Ophaalservice van het vliegveld door onze partner
 • Eerste opvang na aankomst in Irak
 • Coaching en begeleidingsgesprekken
 • Individuele begeleiding bij doorstroom naar de arbeidsmarkt
 • Afstemming en informatie inwinning wat betreft medische en psychische zaken (te denken valt aan zorgverzekering en zorgkosten)
 • Afstemming en informatie inwinnen wat betreft juridische en praktische zaken (te denken valt aan het regelen van de juiste documenten als paspoorten en rijbewijzen)

 

In de afgelopen jaren heeft Goedwerk Foundation een groeiend aantal Syriërs ondersteund bij terugkeer. Zij leverden hun verblijfsvergunning in om in Syrië opnieuw hun leven op te bouwen. Zowel gezinnen als alleenstaanden keerden terug met Goedwerk Foundation.

Ook in de komende periode zien wij veel Syriërs terugkeren. Door onze ervaring weten we dat bij terugkeer naar Syrië er vaak extra veel geregeld moet worden. Denk aan het intrekken van een verblijfsvergunning, het verlengen van verlopen paspoorten en de creditering van schooldiploma’s. Goedwerk Foundation kan hierbij helpen.

Wat wij bieden:

 • Persoonlijke aandacht en een luisterend oor
 • Informatie en advies over vrijwillige terugkeer naar Syrië
 • Verlengen of aanvragen van een paspoort in Brussel
 • Transport en begeleiding bij bezoek(en) aan de ambassade
 • Intrekken van uw verblijfvergunning bij de IND
 • Bemiddeling en contact met familieleden in Syrië
 • Creditering van diploma’s
 • Training en traject naar behoeve van de vreemdeling: eigen onderneming opzetten, hulp bij het zoeken van een baan, beroepsgerichte training of het aanschaffen van materialen om een nieuw bestaan op te bouwen
 • Financiële ondersteuning bij terugkeer
 • Vliegticket Syrië
 • Begeleiding bij vertrek naar en op Schiphol
 • Monitoring en nazorg na terugkeer

Voor personen die langer dan tien jaar zonder documenten in Nederland verblijven, heeft Goedwerk Foundation het project: Langdurig Ongedocumenteerden. Dit betekent dat personen uit landen die normaal niet ondersteund worden, zoals Algerije en Marokko, dankzij dit project mogelijke begeleiding en financiële hulp kunnen ontvangen.

Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact met ons op.

Hoe ziet mijn toekomst eruit als legaal verblijf in Nederland niet lukt. Een gevoelige en lastige vraag waar Goedwerk Foundation bij kan helpen. Goedwerk Foundation biedt in samenwerking met verschillende gemeenten trainingen Toekomstoriëntatie.

Wat wij bieden:

 • Training Toekomstoriëntatie
 • Groepsbijeenkomsten
 • Persoonlijke begeleiding
 • Informatie over vrijwillige terugkeer
 • Contact en doorverwijzing naar andere hulpinstanties
 • Assistentie bij het verkrijgen van (bron)documenten
 • Begeleiding bij bezoeken aan ambassades en consulaten
 • Hulp bij het herintegratieplan
 • Financiële ondersteuning bij terugkeer

Mensen kunnen terugkeer naar hun land van herkomst overwegen om persoonlijke redenen of omdat het asiel is afgewezen. Het is voor ons belangrijk dat mensen zélf kiezen voor terugkeer naar het land van herkomst.

Meer informatie?

Neem contact met ons op voor verdere vragen of een afspraak. 

Bezoekadres

Entrepotdok 19-A
1018 AD Amsterdam

Karel Doormanstraat 331
3012 GH Rotterdam

Contact

info@goedwerkfoundation.nl

T. 020 422 08 05
T. 010 210 70 95 

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
09:00 – 17:30